Eskişehir Yasal Dedektiflik

0 543 810 19 81 0 222 230 19 81

Ebeveynler boşandığında, boşanma kanunları ve yasaları boşanan çiftin çocuklarının kiminle yaşayacağını belirleyecektir. Genellikle, ebeveynler bu düzenlemeleri kendi aralarında, avukatlarının ya da bir arabulucunun yardımı ile yaparlar.

 

 Bir karara varamadıklarında veya evlenmemiş ebeveynler kimin gözaltına alınacağına karar veremediğinde, mahkeme müdahale eder. Çocuğun çıkarlarına göre karar verilir. Bu olay velayet davaları olarak adlandırılır.

 

 Fiziksel ve Yasal Velayet

 

 Çoğu durumda fiziksel velayet, çocuğun yanında yaşayacağı ebeveyne verilir. Bununla birlikte, fiziksel velayeti alan ebeveyn diğer ebeveyn ile yasal velayeti paylaşır. “Yasal velayet”, çocuğun eğitimi, dini, sağlığı ve diğer önemli endişeleri hakkında karar alma hakkını içerir.

 

 Eşit Süreli Velayet

 

 Bazı ebeveynler, çocuğun her iki ebeveyni ile yaklaşık eşit zaman harcadığı bir ortak velayet düzenlemesi seçmiştir. Bu düzenlemenin savunucuları, bir çocuğun boşanmada yaşayabileceği his kaybını azalttığını söylüyor.

 

 Eşit velayet, ebeveynler arasında yüksek derecede işbirliği gerektirir. Mahkemeler, her iki ebeveyn de aynı fikirde olmadıkça bu yola başvurmaz. Aileler ortak kararlar alma ve çocuğun iyiliği için işbirliği yapma kabiliyetini göstermedikçe, ortak velayet vermek konusunda isteksizdir.

 

 Velayeti Kimin Alacağına Karar Verme

Çocuğun kimin nezaretinde bulunacağına karar verirken mahkemeler çeşitli faktörleri göz önünde bulundururlar. Belirleyici düşünce her zaman çocuğun çıkarlarıdır. Ancak bunu belirlemek zor olabilir. Çoğu zaman, ana faktör hangi ebeveynin çocuğun “birincil bekçisi” olduğudur. Çocuklar yeterince büyükse, mahkemeler velayet kararı alırken çocukların tercihlerini dikkate alır.

 

 Velayet Verilirken Dikkat Edilen Şartlar

 

 Velayet davalarında öncelikli olarak dikkat edilen maddeler aşağıda verilmiştir;

 -Çocuğun dilekleri (makul bir tercihi ifade edebilecek kadar büyükse),

 -Ebeveynlerin zihinsel ve fiziksel sağlığı,

 -Din veya kültürel konular,

 -İstikrarlı ev ortamının sürdürülmesi ihtiyacı,

 -Her iki ebeveyni geniş aile üyeleriyle etkileşim için destek ve fırsat olanağı,

 -Hane halkının diğer üyeleri ile etkileşim ve ilişki,

 -Okul ve topluma uyum sağlama,

 -Çocuğun yaşı ve cinsiyeti,

 -Aşırı disiplin veya duygusal istismarın ebeveyn kullanımı,

 -Ebeveynin uyuşturucu, alkol veya cinsiyet istismarı ile ilgili geçmişi olmasıdır.

 

 Velayette Dikkat edilen Diğer Hususlar

 

 Hangi ebeveynin birincil bakıcı olduğunu belirlerken, mahkemeler aşağıdakiler gibi doğrudan bakım sorumluluklarına odaklanır:

 -Banyo, bakım ve giyinme konuları,

 -Yemek planlama ve hazırlama becerisi,

 -Giysi satın alma ve çamaşır yıkama sorumlulukları,

 -Sağlık bakım düzenlemeleri,

 -Ders dışı etkinliklere katılımın arttırılması,

 -Okuma, yazma ve matematik becerilerinin öğretilmesi.

 

 Geçmişte, birincil bekçi tercihi annelere velayeti vermenin bir yolu gibi görünmekteydi. Fakat son zamanlarda giderek daha fazla erkek ebeveynlik sorumluluklarını paylaşmaya başladı. Artık bu tercih mutlaka annelerin lehine değildir.

 

 Her iki ebeveynin de ebeveynlik sorumluluklarını eşit olarak paylaştığı anlaşıldığında, mahkemeler velayetin belirlenmesinde “en iyi menfaat” standardına geri dönecektir.

 

 Çocukların Velayeti İçin Avukat İle İrtibat Kurulmalı

 

 Belki de çocuklu çiftler için boşanmanın duygusal olarak en zor kısmı velayeti kimin alacağını belirlemektir. Tabii ki, çocuğun velayeti, ebeveynlerin evli olmadığı durumları da ortaya çıkarabilir. Her halükarda, ebeveyn haklarınızı koruduğunuzdan ve çocuklarınızı en iyi sonucu aldığınızdan emin olun.

Pill Digital